Hoàng Lương Luật

Individual creator.

  • Games1

Games by Hoàng Lương Luật:

Horror Game Ở Nhà 1 Mình

Hoàng Lương Luật • Home Page

Sorry this game not have english now Nội dung: Bố bạn bận việc và sáng hôm sau mới về Bạn ở nhà 1 mình và bắt đầu có gì lạ với căn nhà Lập trình & Kịch Bản: Hoàng Lương Luật Hướng dẫn: Nhấn vào các dấu mũi tên di chuyển xung quanh nhà Chạm vào vật để tương tác Vật dụng giấu khắp nơi trong nhà hãy tìm nó Có nhiều kết thúc

Jan 01, 2019 • 50 minutes • 2,000 words • All ages

Mystery