This game is not yet approved.

Horror Game Ở Nhà 1 Mình

Hoàng Lương Luật

Sorry this game not have english now Nội dung: Bố bạn bận việc và sáng hôm sau mới về Bạn ở nhà 1 mình và bắt đầu có gì lạ với căn nhà Lập trình & Kịch Bản: Hoàng Lương Luật Hướng dẫn: Nhấn vào các dấu mũi tên di chuyển xung quanh nhà Chạm vào vật để tương tác Vật dụng giấu khắp nơi trong nhà hãy tìm nó Có nhiều kết thúc

Jan 01, 2019 • 50 minutes • 2,000 words • All ages

Mystery

Release 1.0

This release is not yet approved.

Release Date: Jan 01, 2019
Platforms: Other
Engine: Ren'Py 7.0.0

You can add new screenshots and new releases just by logging in. To update the game information, post a request here.